VIEC LAM BINH DUONG

23 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


11. NHan vien xuat nhap khau Binh Duong
-Theo doi va khai bao hang nhap, sap xep lich giao hang va gui cho cac bo phan lien quan. -Len lich xuat hang, chuan bi cac chung tu xuat khau: Sale contract ...

12. tim viec lam ngay chu nhat Binh Duong
Can tim cong viec lam ngay chu nhat tu 8h den 4h hoac thoa thuan thoi gian hoac nhan hang gia cong ve nha lam.

13. NHAN VIEN HANH CHANH Binh Duong
Hien tai toi chua co cong viec lam.Toi rat mong Quy Cong Ty tao dieu kien cho toi co co hoi duoc lam viec tai cong ty. TRINH DO 1.Trung cap vi tinh v ...

14. vieclambinhduong hom nay Binh Duong
vieclambinhduong-hom-nay Toi ten la Nguyen Thi Kim Hoanh sinh ngay 14/02/1992 tot nghiep chuyen nganh ke toan. Voi kinh nghiem tren 1 nam lam viec toi da trang bi cho minh nhung kien thuc ...

15. viec lam them tu 18h den 22h -02h tai thu duc, binh duong Binh Duong
ho ten; nguyen huu nam 15/08/1985 quynh luu nghe an 172cm,60kg suc khoe tot. nay toi muon tim cong viec lam them vao buoi toi thoi gian tu 18h toi 23h- 02h ...

16. Tro ly or giam sat kho Binh Duong
Toi Ten Tien SN 1984 tot nghiep Trung cap QTKD Tieng anh giao tiep. Co tren 10 nam kinh nghiem trong lanh vuc kho bai, logisstic... Dang tim cong viec phu hop. moi chi ...

17. Tuyen Gap Nam LDPT Nhan Luong Theo Ngay Va Tuan Binh Duong
Tuyen-Gap-Nam-LDPT-Nhan-Luong-Theo-Ngay-Va-Tuan -De dap ung kip thoi nhu cau mo rong hoat dong san xuat kinh doanh cung nhu su phat trien cua Cong ty, chung toi tim kiem cac ung vien de tuyen dung ...

18. Tuyen gap 10 nhan vien kinh doanh BDS luong cao + Hoa hong Binh Duong
Tuyen-gap-10-nhan-vien-kinh-doanh-BDS-luong-cao-Hoa-hong Mo ta trao doi chi tiet khi phong van Yeu cau - Uu tien co kinh nghiem lam viec trong linh vuc kinh doanh bat dong san hay ban hang - Nhiet tinh, sang tao, t ...

19. Tim viec Huyen Phu Giao - Binh Duong
Toi ten Nguyen Thi Ngoc Quy ,tot nghiep cao dang duoc . Co nhu cau tim viec lam

20. TUYEN LAO DONG PHO THONG, LAO DONG BAN THOI GIAN Binh Duong
- Dang tin quang cao san pham, dang tin rao vat (dien thoai, thoi trang may mac, do dung thiet yeu,...)len cac website rao vat, website cong dong, dien dan ...


Trang: [1]  2  [3] 


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Binh Duong, viec lam Binh Duong, tuyen dung Binh Duong 2015]

Copyright © 2011 by BANME.VN