VIEC LAM BINH DUONG

12 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. tim viec lam ngay chu nhat Binh Duong
Can tim cong viec lam ngay chu nhat tu 8h den 4h hoac thoa thuan thoi gian hoac nhan hang gia cong ve nha lam.

2. Tuyen Gap Nam LDPT Nhan Luong Theo Ngay Va Tuan Binh Duong
Tuyen-Gap-Nam-LDPT-Nhan-Luong-Theo-Ngay-Va-Tuan -De dap ung kip thoi nhu cau mo rong hoat dong san xuat kinh doanh cung nhu su phat trien cua Cong ty, chung toi tim kiem cac ung vien de tuyen dung ...

3. Tuyen gap 10 nhan vien kinh doanh BDS luong cao + Hoa hong Binh Duong
Tuyen-gap-10-nhan-vien-kinh-doanh-BDS-luong-cao-Hoa-hong Mo ta trao doi chi tiet khi phong van Yeu cau - Uu tien co kinh nghiem lam viec trong linh vuc kinh doanh bat dong san hay ban hang - Nhiet tinh, sang tao, t ...

4. Tim viec Huyen Phu Giao - Binh Duong
Toi ten Nguyen Thi Ngoc Quy ,tot nghiep cao dang duoc . Co nhu cau tim viec lam

5. TUYEN LAO DONG PHO THONG, LAO DONG BAN THOI GIAN Binh Duong
- Dang tin quang cao san pham, dang tin rao vat (dien thoai, thoi trang may mac, do dung thiet yeu,...)len cac website rao vat, website cong dong, dien dan ...

6. THONG BAO TUYEN DUNG Binh Duong
THONG-BAO-TUYEN-DUNG > Nhan vien tu van van phong > Luong tu 4-6t/ thang > Lam viec gio hanh chanh > Trinh do 12/12 * Lien he phong nhan su:... gap.Mr. Thanh de duoc phong van

7. Nhan vien quan ly san xuat. Binh Duong
Mo ta cong viec: . Nhan don hang tu bo phan kinh doanh, tien hanh lap ke hoach cho bo phan xuong de san xuat hang hoa theo yeu cau kha ...

8. Nhan vien ban hang trang suc tai AEON Binh Duong Binh Duong
a Ban hang trang suc tai Trung Tam Mua Sam AEON Canary Binh Duong a Chi tiet cong viec se duoc trao doi khi phong van a Nu, duoi 30 tuoi. Co ngoai hin ...

9. tim viec Huyen Thuan An - Binh Duong
Cong viec van phong

10. ung vien nhan vien ky thuat Binh Duong
minh tot nghiep cao dang hon 3 nam va cung da lam dung chuyen mon nghe nghiep , duoc truc tiep lam viec va tiep can voi nhung cong nghe san xuat tien ti ...


Trang: 1  [2] 


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Binh Duong, viec lam Binh Duong, tuyen dung Binh Duong 2014]

Copyright © 2011 by BANME.VN